Natmand

Natmand
Natmand var tidligere en almindelig betegnelse for de folk, som ved eksekution gik skarpretterne til hånde, som påtog sig at flå eller gilde visse kreaturer, bortføre og nedgrave ådsler, kort sagt påtage sig sådant arbejde, som hovedparten af befolkningen anså for "uærligt".

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”